פרשת וישלח, מאבק יעקב ועשיו

הרב נתן רוטמן
פרשת וישלח, מאבק יעקב ועשיו | תש"פ
Share this