פרשת וישלח, דחיית סיפוקים

הרב מנחם ליבי
פרשת וישלח, דחיית סיפוקים | תשע"ה

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this