פרשת וישלח, 'בג' לשונות של חבה חבב הקב"ה את ישראל בדביקה בחשיקה ובחפיצה'

הרב נחום דיאמנט
פרשת וישלח, 'בג' לשונות של חבה חבב הקב"ה את ישראל בדביקה בחשיקה ובחפיצה' | תש"פ
Share this