פרשת וישב, עמידה בניסיון מצילה את הנצח שלך וקיום המצוות משפיע השפעות עד ימות המשיח ולנצח נצחים

הרב משה יעקב קליין
פרשת וישב, עמידה בניסיון מצילה את הנצח שלך וקיום המצוות משפיע השפעות עד ימות המשיח ולנצח נצחים | תש"פ
Share this