פרשת וישב, יסוד הקמת עמ''י ויסוד החיים ובעניין הכוח שיש לאהבה לקרב ולהשפיע על אחים תועים

הרב משה יעקב קליין
פרשת וישב, יסוד הקמת עמ''י ויסוד החיים ובעניין הכוח שיש לאהבה לקרב ולהשפיע על אחים תועים | תש"פ
Share this