פרשת וישב, 'ועשה לו כתונת פסים'

הרב יעקב בן ציון קרמר
פרשת וישב, 'ועשה לו כתונת פסים' | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this