פרשת וירא, צניעותה של רחל

הרב מאיר שפיצר
פרשת וירא, צניעותה של רחל | תשע"ז
Share this