פרשת וירא, עקידת יצחק

הרב פנחס גולדווסר
פרשת וירא, עקידת יצחק | תשע"ז

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this