פרשת וירא, "מעשה אבות סימן לבנים"

הרב יצחק חיים פרץ
פרשת וירא, "מעשה אבות סימן לבנים" | תשע"ג
Share this