פרשת וירא, מידת החסד של אברהם אבינו

הרב גדעון זלצברג
פרשת וירא, מידת החסד של אברהם אבינו | תשפ"א
Share this