פרשת וירא, חסדו של אברהם מול אכזריות סדום

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת וירא, חסדו של אברהם מול אכזריות סדום | תשע"ח
Share this