פרשת וירא, התפילה

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת וירא, התפילה | תש"פ
Share this