פרשת וירא, בעניין החילוק בין רחמנות לבין אהבת חסד ובעניין קהילה קטנה

הרב משה יעקב קליין
פרשת וירא, בעניין החילוק בין רחמנות לבין אהבת חסד ובעניין קהילה קטנה | תש"פ
Share this