פרשת ויקרא, קורבנות

הרב יצחק קולדצקי
פרשת ויקרא, קורבנות | תשע"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this