פרשת ויקרא, משלוח מנות ומתנות לאביונים

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת ויקרא, משלוח מנות ומתנות לאביונים | תשע"ט
Share this