פרשת ויקהל, שקלים

הרב שלמה לוינשטיין
פרשת ויקהל, שקלים | תשע"ט
Share this