פרשת ויקהל פקודי, שלוחו של אדם כמותו

הרב אשר וייס
פרשת ויקהל פקודי, שלוחו של אדם כמותו | תשס"ח
Share this