פרשת ויקהל פקודי, גרמא בקיום מצות עשה

הרב אשר וייס
פרשת ויקהל פקודי, גרמא בקיום מצות עשה | תשע"ב
Share this