פרשת ויקהל, הקדושה שבתוך החומר

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת ויקהל, הקדושה שבתוך החומר | תשע"ט
Share this