פרשת ויקהל, הכיור שנעשה מהמראות הצבאות מבטא את עבודת השם המיוחדת של האשה

הרב משה יעקב קליין
פרשת ויקהל, הכיור שנעשה מהמראות הצבאות מבטא את עבודת השם המיוחדת של האשה | תש"פ
Share this