פרשת ויצא

הרב אריה לייב שפירא זצ"ל
פרשת ויצא | תשע"ח

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this