פרשת ויצא, עד הרגע האחרון הכל פתוח ואפשר לחזור בתשובה שלמה ומאידך ח''ו אפשר ליפול לאבדון לנצח

הרב משה יעקב קליין
פרשת ויצא, עד הרגע האחרון הכל פתוח ואפשר לחזור בתשובה שלמה ומאידך ח''ו אפשר ליפול לאבדון לנצח | תש"פ
Share this