פרשת ויצא, מסירת הסימנים של רחל ולאה

הרב יוסף רפפורט
פרשת ויצא, מסירת הסימנים של רחל ולאה | תשע"ז
Share this