פרשת ויצא, מה עושה מעשה המרכבה בתוך חלום יעקב?

הרב ציון כהן
פרשת ויצא, מה עושה מעשה המרכבה בתוך חלום יעקב? | תשפ"ב
Share this