פרשת ויצא, מהי גבורה יהודית?

הרב אברהם רבינוביץ
פרשת ויצא, מהי גבורה יהודית?
Share this