פרשת ויצא, "לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה"

הרב אשר וייס
פרשת ויצא, "לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה" | תש"ע
Share this