פרשת ויצא, "ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו"

הרב דן מייזליש
פרשת ויצא, "ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו" | תשע"ח

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this