פרשת ויצא, האם יכול בעל בית לחייב את פועליו לקחת סיכון

הרב יהודה כהן
פרשת ויצא, האם יכול בעל בית לחייב את פועליו לקחת סיכון | תש"פ
Share this