פרשת ויצא, בעניין תפילה ושמותיהם של ישראל

הרב חנן לדרמן
פרשת ויצא, בעניין תפילה ושמותיהם של ישראל | תשע"ט
Share this