פרשת וילך, שבת תשובה

הרב דוד לאו
פרשת וילך, שבת תשובה | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this