פרשת וילך, שבת שובה, ארגז הכלים שמסתתר בתוך המילה תשובה

הרב ציון כהן
פרשת וילך, שבת שובה, ארגז הכלים שמסתתר בתוך המילה תשובה | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this