פרשת וילך, במסע החיים, לא מפחדים מנפילות. מהנפילות אפשר לצמוח יותר!

הרב ציון כהן
פרשת וילך, במסע החיים, לא מפחדים מנפילות. מהנפילות אפשר לצמוח יותר! | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this