כל פסוק שלא פסקו משה אנן לא פסקינן

הרב אברהם צבי מרגלית
כל פסוק שלא פסקו משה אנן לא פסקינן | תשע"ד
Share this