פרשת ויחי, הנסיונות מאריכים או מקצרים חיי האדם

הרב אייל אונגר
פרשת ויחי, הנסיונות מאריכים או מקצרים חיי האדם | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this