פרשת ויחי, הירידה למצרים יעקב ויוסף לפני הפטירה 

הרב אשר דרוק
פרשת ויחי, הירידה למצרים יעקב ויוסף לפני הפטירה  | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this