פרשת ויחי, "ברוך שם כבוד מלכותו..."

הרב אייל וקסלר
פרשת ויחי, "ברוך שם כבוד מלכותו..." | תשע"ו

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

Share this