פרשת ויגש ועשרה בטבת, אחרי חורבן צריך מיד להתחיל לבנות

הרב אברהם צבי קירשנבוים
פרשת ויגש ועשרה בטבת, אחרי חורבן צריך מיד להתחיל לבנות | תשע"ט
Share this