פרשת ואתחנן

הרב יצחק גוטמן
פרשת ואתחנן | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this