פרשת ואתחנן, מעלת 'עת רצון'

הרב אליהו דיסקין
פרשת ואתחנן, מעלת 'עת רצון' | תשע"ט
Share this