פרשת ואתחנן

הרב מנחם ליבי
פרשת ואתחנן | תשע"ז

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this