פרשת ואתחנן, "שמור את יום השבת לקדשו"

הרב אלחנן ז'ק
פרשת ואתחנן, "שמור את יום השבת לקדשו" | תשע"ח

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this