פרשת ואתחנן, שיקר לחברו שיש צורך לחלל שבת בשביל חולה

הרב יהודה כהן
פרשת ואתחנן, שיקר לחברו שיש צורך לחלל שבת בשביל חולה | תשפ"א
Share this