פרשת ואתחנן, "רק השמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך"

הרב מאיר שפיצר
פרשת ואתחנן, "רק השמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך" | תשע"ו
Share this