פרשת ואתחנן, התורה היא הנחמה של בני ישראל, אידיש

הרב אברהם צבי קירשנבוים
פרשת ואתחנן, התורה היא הנחמה של בני ישראל, אידיש | תשע"ט
Share this