פרשת ואתחנן, התורה היא הנחמה של בני ישראל

הרב אברהם צבי קירשנבוים
פרשת ואתחנן, התורה היא הנחמה של בני ישראל | תשע"ט
Share this