פרשת ואתחנן, איסור שכחת התורה

הרב אליעזר פרבשטיין
פרשת ואתחנן, איסור שכחת התורה | תשע"ט
Share this