פרשת וארא

הרב מאיר שפיצר
פרשת וארא | תשע"ט
Share this