פרשת וארא, עשרת המכות

הרב ירחמיאל בויאר
פרשת וארא, עשרת המכות | תשע"ז
Share this