פרשת וארא, סוד הריבוי של עם ישראל

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת וארא, סוד הריבוי של עם ישראל | תשע"ח
Share this