פרשת וארא, מידת הדין ומידת החסד משורש אחד יוצאות

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת וארא, מידת הדין ומידת החסד משורש אחד יוצאות | תשע"ח
Share this